SELV

stolik

projekt studyjny

Zakres prac: przygotowanie dokumentacji wzorniczej, wybór materiałów, model 3D, model imitacyjny 

Ideą przyświecającą zaprojektowaniu stolika było umożliwienie doposażenia się w estetyczny i tani mebel tymczasowy. Głównym odbiorcą stolika są osoby wynajmujące mieszkania studenckie, akademiki lub pojedyncze pokoje. Zastosowany materiał (karton) pozwala na recykling mebla po okresie użytkowym.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Prowadzący: dr Marcin Jędrzak